PODKŁAD AKRYLOWY MOKRO NA MOKRO 3+1
Jest podkładem akrylowym przeznaczonym przede wszystkim do pracy w systemie mokro na mokro. Polega on na nanoszeniu lakierów (akrylowych lub bazowych) na powierzchnię nieutwardzonego i nieprzeszlifowanego podkładu. Osiąga się to dzięki znakomitej rozlewności podkładu, który po naniesieniu ma idealnie gładką powierzchnię. Główną zaletą tego produktu jest skrócenie czasu lakierowania. Przyczepność, właściwości izolujące i antykorozyjne są równie wysokie jak innych naszych podkładów. Podkład ten nanoszony jest cienkimi warstwami, wymaga, więc świetnie przygotowanego podłoża, gdyż jego zdolność wypełniania rys jest bardzo mała.