NOBIGRUNT
-wzmacnia tynk
-atrakcyjny cenowo, wydajny
-barwiący podłoże na kolor biały
Podkład wodorozcieńczalny akrylowy do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych i betonowych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest to łatwy w stosowaniu wysokowydajny produkt, który wnikając w podłoże, wzmacnia je i w efekcie poprawia przyczepność i spójność warstwy zewnętrznej. Podkład reguluje również proces chłonności podłoża i powoduje mniejsze zużycie farb nawierzchniowych. Nobigrunt jest wyrobem gotowym do użycia, barwiącym podłoże na kolor biały.